TBTSoft: Dịch vụ của công ty cung cấp cho khách hàng

Chúng tôi cung cấp tới quý khách hàng hệ thống dịch vụ thông minh:

- Cung cấp các dịch vụ cho thuê máy chủ và hosting chất lượng cao

- Cung cấp các dịch vụ quản trị vào bảo trì hệ thống

- Cung cấp các dịch vụ đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp đáp ứng thị trường nhân công công nghệ cao.

- Cung cấp các dịch vụ tích hợp hệ thống

- Cung cấp các dịch vụ hệ thống email cho doanh nghiệp

- Cung cấp dịch vụ chuyển đổi số liệu

- Cung cấp các dịch vụ số hóa điện tử

- Cung cấp các dịch vụ bồi dưỡng nâng cao chuyên môn công nghệ thông tin cho các cán bộ các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp.

 

Dịch vụ Cân bằng tải hệ thống

Mục đích :
− Tổng hợp các sức mạnh đơn lẻ thành một
− Tăng cường khả năng chịu lỗi

Về kỹ thuật : hệ thống sẽ bao gồm các hệ thống con:

1. Web server
− Đây là hệ thống public, phục vụ cho mục đích marketing, quảng bá đưa hình ảnh hoạt động, sản phẩm của công ty đến với mọi người.
− Hệ thống này, về kỹ thuật, cho phép tất cả người dùng Internet đều có thể tìm kiếm thông tin, trao đổi thông tin với website của bạn. Do vậy, cần phải đảm bảo về tốc độ truy cập, tính ổn định.

2. Database Server
− Hệ thống Database chung để Web server access vào lấy dữ liệu và hiển thị nội dung trên website.
− Đây là hệ thống chứa mọi thông tin cho hoạt động cả Public & nội bộ công ty.
− Do vậy, hệ thống DB phải đủ mạnh, ổn định & an toàn dữ liệu.

3. Proxy server (Load Balancing)
− Đây là hệ thống chuyển tiếp thông tin và kiểm soát thông tin, tạo sự an toàn cho server web, database server.
− Chức năng Load Balancing (LB) cho các web server sẽ được cài đặt trên máy chủ Proxy này.


Mô hình giải pháp high availability và load balancing cho website


Dịch vụ quản trị, bảo trì hệ thống máy chủ, website cho doanh nghiệp

care.jpg 

Là dịch vụ chăm sóc hệ thống máy chủ của khách hàng (đặt tại trụ sở của khách hàng hoặc tại trung tâm dữ liệu của các nhà cung cấp dịch vụ internet).

Công việc thực hiện

  • - Kiểm tra tình hình hoạt động của máy chủ (nhiệt độ, tải, dung lượng …)

  • - Kiểm tra , cập nhật, sửa lỗi hệ điều hành, phần mềm trên máy chủ.

  • - Kiểm tra an ninh của máy chủ (tường lửa, antivirus)

  • - Kiểm tra dữ liệu (độ an toàn….)

  • - Theo dõi liên tục và báo cáo định kỳ về tình trạng hoạt động của hệ thống.


Thời gian

  • 24h/ngày x 07 ngày/tuần.

  • Máy chủ của quý khách thường xuyên được đặt dưới sự theo dõi, kiểm soát sẵn sàng ứng phó giải quyết các sự cố có thể xảy.

Giải pháp nền tảng ứng dụng

iExpress là giải pháp chuyên biệt dành cho báo điện tử được TBTSoft tích hợp và tối ưu từ nhiều thành phần dịch vụ  nhằm mục đích cung cấp một giải pháp công nghệ chuyên nghiệp và mạnh mẽ, trợ giúp đắc lực cho quá trình biên tập và xuất bản tin - bài của toà báo điện tử và trang tin điện tử.

Báo điện tử và Tòa soạn điện tử - iExpress

iExpress là giải pháp chuyên biệt dành cho báo điện tử được TBTSoft tích hợp và tối ưu từ nhiều thành phần dịch vụ  nhằm mục đích cung cấp một giải pháp công nghệ chuyên...

 Liferay Portal v6.x - Giải pháp cổng thông tin doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, cộng đồng. Phiên bản mới với chức năng hiện đại hợp lý quy trình kín của hệ thống.

Giải pháp cổng thông tin điện tử trên nền Liferay Portal v6.0

Liferay Portal v6.x - Giải pháp cổng thông tin doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, cộng đồng. Phiên bản mới với chức năng hiện đại hợp lý quy trình kín của hệ thống.


Với đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong phát triển các hệ thống ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng Microsoft, chúng tôi cung cấp Giải pháp cổng thông tin điện tử tích hợp (Portal) dựa trên các thành phần cốt lõi của Microsoft Office SharePoint Server (MOSS 2007, 2010).

Giải pháp cổng thông tin điện tử trên nền SharePoint 2010

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong phát triển các hệ thống ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng Microsoft, chúng tôi cung cấp Giải pháp cổng thông tin điện tử tích...